สมัครรับจดหมายข่าว

      มาตรฐานผลิตภัณฑ์

     ได้รับมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ UL Mark จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Pi Mark จากกลุ่มประเทศยุโรป, SABS Mark จากประทศแอฟริกาใต้, PSB Mark จากประเทศสิงค์โปร์, Sirim Mark จากประเทศมาเลเซีย และ ตรา มอก.จากประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง


หน้าหลักหน้าหลัก