สมัครรับจดหมายข่าว

เกี่ยวกับเรา

      บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตวาล์วแก๊ส, หัวปรับแรงดัน, ข้อต่อ และอุปกรณ์แก๊สอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานโดยคนไทย 100% และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน เอส ซี จี (ไทยแลนด์) ทุกคน

 

         


       บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีจาก Miyairi วาล์ว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องกลึง เครื่องประกอบชิ้นงาน เครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
       ในระหว่างกระบวนการผลิตได้มีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆ ขั้นตอน โดยพนักงานฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่ QA และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทางบริษัทได้ทำการทดสอบรั่วซึม 100% ของผลิตภัณฑ์ ก่อนทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทั่วโลก

ในกระบวนการผลิตต่างๆ ของบริษัทได้นำระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบอาชีว- อนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาควบคุมการผลิต สำหรับใน Line ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับตัว Body ได้นำเครื่องจักรระบบ Automation มาใช้ใน Line การผลิต และได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ดังนี้ วาล์วชนิดต่างๆ วาล์วที่มี Safety, วาล์วที่ไม่มี Safety, วาล์วที่มี OPD วาล์วที่ผลิตตามลูกค้าต้องการ และข้อต่อต่างๆ รวมถึงหัวปรับแรงดันทั้ง Low Ressure และ High Ressure เพื่อจำหน่ายไปยังทุกทวีปทั่วโลก โดยได้รับมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ UL Mark จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Pi Mark จากกลุ่มประเทศยุโรป, SABS Mark จากประทศแอฟริกาใต้, PSB Mark จากประเทศสิงค์โปร์, Sirim Mark จากประเทศมาเลเซีย และ ตรา มอก. จากประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง

       สินค้าของบริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับโลก รวมทั้งในประเทศไทยเอง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากความสำเร็จนี้มาจากทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กร เอส ซี จี (ไทยแลนด์) ไปสู่ระดับ World Class Manufacting ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการผลิตอุปกรณ์แก๊สโดยใช้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างความปลอดภัยให้ทุกครัวเรือนและอุตสาหกรรมแก๊สทั่ว

 

Quality & Environmental and Safety Policy

We manufacture products to satisfy customer, environment aspects, legal and other  requirements with: 

1. Achieve the highest level of customer’s satisfaction toward quality of products and delivery performance.

2. Ensure that all activities must comply with applicable laws and company’s regulation of product, safety and environment. 

3. Minimize creation of pollution, consumption of energy & other resources, activities unfriendly to environment and to enhance     continual improvement of all activities.

4. Commit on continual improvement of methods and preventive action toward all kinds of risks, dangers, accidents, hazards and emergencies.

5. Commit on provisions of sufficient resources for continuity of Safety and Environmental Quality System. his policy constitutes the management and staff’s commitment to comply with ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001:1999     Each and everyone at SCG (Thailand) Co., Ltd. Will strictly abide by this policy and ensure its effective implementation. The policy write be revised for continuing suitability.


หน้าหลักหน้าหลัก