สมัครรับจดหมายข่าว

บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) ผู้ผลิตและส่งออกวาล์วแก๊สและหัวปรับแรงดันสำหรับถังบรรจุแก๊ส LPG ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 และได้รับรองผลิตภัณฑ์จากหลาย

สถาบันทั่วโลก ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้           

 

1.  ผู้จัดการโรงงาน     1    ตำแหน่ง

       - เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกลหรือเกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในสาย

         งานอย่างน้อย 5 ปี

2.  Planning Manager     1    ตำแหน่ง

       - เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกลหรือเกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในสาย

         งานอย่างน้อย 2 ปี

3.   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ  1  ตำแหน่ง  

      - เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรีอที่เกี่ยวข้อง สามารถออกต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ     3  ตำแหน่ง

       -เพศชาย  อายุ 25 ปีขั้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. วิศวกรออกแบบเครื่องกล  1  ตำแหน่ง

      - เพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

      - เพศชาย อายุ 22-25 ปี วุฒิปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างกล สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้  

7.  ช่างกลึง (กลืงมือ)   3  ตำแหน่ง   เพศชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

8.  ช่างซ่อมบำรุง    5   ตำแหน่ง     

      -เพศชาย อายุ 18  ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส.ช่างยนต์, ช่างกลหรือเกี่ยวข้อง

9.  ช่างไฟฟ้า  2   ตำแหน่ง  

      -เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

10.   เลขาผู้บริหาร   1   ตำแหน่ง 

      -เพศชาย/หญิง  อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

11.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(QA)  2  ตำแหน่ง

       -เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส สาขา ช่างกล,ช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

12. พนักงานฝ่ายผลิต  จำนวน100 อัตรา 

       -เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สามารถเข้ากะและทำ OT ได้

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด 
99 หมู่ 20  ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. (088) 0180148
Fax. (02) 0016477, (02) 0016478, (02) 0016479


หน้าหลักหน้าหลัก